Công văn số 1092/UBND-VP ngày 04/05/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn V/v phản hồi thông tin Đài PT-TH Đà Nẵng ngày 22/4/2022 05/05/2022

Công văn số 1038/UBND-VP ngày 27/04/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn V/v xử lý thông tin phản ánh trên Đài PT-TH Đà Nẵng ngày 22/4/2022 28/04/2022

Công văn 719/UBND-VP ngày 24/03/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn V/v phản hồi thông tin Báo Công an Đà Nẵng ngày 07/3/2022 06/04/2022

Công văn 604/UBND-VP ngày 15/03/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn V/v xử lý thông tin phản ánh trên Báo Công an Đà Nẵng ngày 07/3/2022 06/04/2022

Công văn 360/UBND-VP ngày 15/02/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn V/v xử lý thông tin phản ánh trên Báo Giao thông ngày 14/02/2022 06/04/2022

Công văn 316/UBND-VP ngày 10/02/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn V/v phản hồi thông tin Báo Đấu thầu ngày 26/01/2022 10/02/2022

Công văn số 271/UBND-VP ngày 28/01/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn V/v xử lý thông tin phản ánh trên Báo Đấu thầu ngày 26/01/2022 28/01/2022

Công văn số 272/UBND-VP ngày 28/01/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn V/v xử lý thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng ngày 27/01/2022 28/01/2022

Công văn số 273/UBND-VP ngày 28/01/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn V/v phản hồi thông tin Báo Đà Nẵng ngày 20/01/2022 28/01/2022

Công văn số 213/UBND-VP ngày 25/01/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn V/v xử lý thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng ngày 20/01/2022 25/01/2022

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 3 9 2 5 1 6
Hôm nay: 831
Hôm qua: 6.968
Tuần này: 831
Tháng này: 326.386
Tổng cộng: 34.392.516

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính