Quyết định 3026/QĐ-UBND ngày 14/08/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết TL 1:500 Mở rộng Làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước N... 08/08/2022

Công bố Quyết định quy hoạch chi tiết TL 1/500: Chung cư xã hội cho người có công với Cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên 11/07/2022

Cổng Thông tin quy hoạch kiến trúc thành phố Đà Nẵng 29/06/2022

Quy hoạch danh thắng Ngũ Hành Sơn: Nỗ lực giữ gìn "hồn cốt" cho mai sau 10/11/2021

Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm... 15/06/2021

Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND quận Ngũ Hành Sơn v/v Ban quản lý dự án: Lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm n... 25/05/2021

Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội v... 29/04/2021

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy địn... 27/04/2021

Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 26/04/2021

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ngũ Hành Sơn 03/12/2020

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 2 3 4 8 3 9
Hôm nay: 3.532
Hôm qua: 22.381
Tuần này: 34.397
Tháng này: 100.142
Tổng cộng: 35.234.839

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính