Quy hoạch danh thắng Ngũ Hành Sơn: Nỗ lực giữ gìn "hồn cốt" cho mai sau 10/11/2021

Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm... 15/06/2021

Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND quận Ngũ Hành Sơn v/v Ban quản lý dự án: Lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm n... 25/05/2021

Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội v... 29/04/2021

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy địn... 27/04/2021

Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 26/04/2021

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ngũ Hành Sơn 03/12/2020

Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ngũ Hành Sơn 29/05/2020

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ngũ Hành Sơn 22/05/2020

Xứng danh vùng đất anh hùng 27/03/2020

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 2 3 2 1 0 7 3
Hôm nay: 5.200
Hôm qua: 12.815
Tuần này: 36.009
Tháng này: 342.909
Tổng cộng: 32.321.073

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính