Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 30/11/2021 04/12/2021

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 – 31/10/2021 04/11/2021

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 30/9/2021 11/10/2021

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 31/7/2021 10/08/2021

Báo cáo Số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 30/6/2021 07/07/2021

Báo cáo Số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại BPTN từ 01/01 - 31/5/2021 07/06/2021

Báo cáo Số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại BPTN từ 01/01 - 30/4/2021 06/05/2021

Báo cáo Số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại BPTN từ 01/01 - 31/3/2021 06/05/2021

Báo cáo Số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại BPTN từ 01/01 - 28/02/2021 02/03/2021

Báo cáo Số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại BPTN từ 01/01 - 31/01/2021 05/02/2021

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 2 3 2 1 2 1 9
Hôm nay: 5.346
Hôm qua: 12.815
Tuần này: 36.155
Tháng này: 343.055
Tổng cộng: 32.321.219

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính