Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Thủ tục tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ; chuyển cho Phòng Lao động – Thương binh, Xã hội

- Bước 3: Công chức Phòng Lao động thương binh và xã hội xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký văn bản đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận.

- Bước 4: Phòng Lao động thương binh và xã hội nhận kết quả từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao cho công chức cấp xã

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ

* Đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn :

+ Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ (theo mẫu)

+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu);

+ Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội(theo mẫu)

+ Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch;

+ Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV; Giấy xác nhận khuyết tật đặc biệt nặng đối với người khuyết tật;

+ Biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt (theo mẫu);

+ Văn bản đề nghị của UBND cấp xã

+ Giấy tờ liên quan khác (nếu có: như CMND và sổ hộ khẩu..).

* Đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp:

+ Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ (theo mẫu)

+ Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu)

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của đối tượng (nếu có);

+ Biên bản đối với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của đối tượng;

+  Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, nơi đối tượng đang ở hoặc nơi phát hiện thấy cần sự bảo vệ khẩn cấp

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

+ Tại Phòng Lao động – Thương binh, Xã hội: 07 ngày; Riêng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang : 08 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động, thương binh và xã hội, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ).

+ Tại Sở Lao động Thương binh Xã hội: 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi có kết quả xử lý hồ sơ)

Trong thời gian không quá 01 ngày kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Sở Lao động, thương binh và xã hội và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trả cho UBND phường, xã.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các đối tượng thuộc quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 25, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tại Phòng Lao động – Thương binh, Xã hội: Văn bản đề nghị.

+ Tại Sở Lao động Thương binh Xã hội: Quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc văn bản trả lời.

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội (mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014)

+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC);

+ Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu số 1a, 1b, 1d và 1đ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).

+ Biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt (theo mẫu số 10);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

+ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

+ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Liên Bộ Lao động-TBXH; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH (gọi tắt là Thông tư 29/2014/TTLT);

+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 4 2 6 6 2 3 8
Hôm nay: 29.644
Hôm qua: 41.960
Tuần này: 226.455
Tháng này: 1.156.742
Tổng cộng: 24.266.238

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính