Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
311 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
312 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
313 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
314 Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị.
315 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
316 Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
317 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ
318 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ
319 Cấp xác nhận quy hoạch
320 Cấp sao lục giấy phép xây dựng nhà.
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 7 5 1 3 5 3 1
Hôm nay: 1.827
Hôm qua: 6.825
Tuần này: 15.442
Tháng này: 207.138
Tổng cộng: 37.513.531

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính