Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
241 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ
242 Cấp lạigiấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
243 Gia hạngiấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
244 . Điều chỉnhgiấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
245 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
246 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
247 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
248 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
249 Thủ tục Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv
250 Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv
251 Thủ tục Cấp mới giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv
252 Thủ tục Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá dưới 20 CV
253 Thủ tục Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do mất rách, nát, bị cháy, bị tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ
254 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
255 Thủ tục cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
256 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu (mục đích kinh doanh), giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
257 Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) và giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
258 Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh), cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn
259 Thủ tục Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
260 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất)
261 Thủ tục Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã
262 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho các hợp tác xã được chia, tách, hợp nhất
263 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã;
264 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
265 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện)
266 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
267 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
268 Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
269 Thủ tục Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh
270 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 1 6 4 6 5 9 7
Hôm nay: 9.843
Hôm qua: 15.381
Tuần này: 9.843
Tháng này: 103.698
Tổng cộng: 31.646.597

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính