Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 105/2014/TT-BTC Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 07/08/2014 Ngày xuất bản 05/03/2015
Ngày hiệu lực 01/10/2014 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Tài chính - Kế toán Loại văn bản
Cấp ban hành TTHC giải quyết tại UBND quận Cơ quan ban hành
Nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. BAN HÀNH QUY CHẾ LẬP, THẨM TRA, QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HẰNG NĂM
  2. Về Báo cáo tài chính nhà nước
  3. Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công
  4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế
  5. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 1 8 1 7 0 5
Hôm nay: 5.534
Hôm qua: 5.824
Tuần này: 56.306
Tháng này: 248.698
Tổng cộng: 18.181.705

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính