Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1141 1105/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 24, phân khu B2.15, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Đông Hải, phường Hòa Hải cho bà Trần Thị Biên và ông Nguyễn Thảo (đã chết)
1142 1488/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 50, phân khu C2, diện tích 93.80 m2, thuộc Khu nhà ở gia đình quân đội K38, phường Mỹ An cho ông Lê Văn Tú và bà Trần Thị Lan
1143 4105/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 25-B3, diện tích 100m2, tại Khu dân cư phía Đông Khu số 4 khu đô thị mới Nam cầu Tuyên Sơn, phường Khuê Mỹ cho ông Bùi Văn Giang và bà Huỳnh Thị Ngọc Hải
1144 5606/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 28-B2.2*, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Trung Hiếu
1145 5935/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 51-B2.2, diện tích 120.00 m2, tại Khu TĐC cho các hộ giair tỏa thuộc DA ĐTCSHTƯT tại Hòa Quý (Khu TĐC Hòa Quý), thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê Trung Khởi và bà Đoàn Thị Mai
1146 1296/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 270-dãy 22, diện tích 59,90 m2, tại Khu dân cư Bắc Mỹ An, thuộc phường Mỹ An cho bà Văn Thị Chi
1147 3044/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 49 phân khu B2.22, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho bà Nguyễn Thị Diện
1148 4087/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21, phân khu B2.41, diện tích 122.30 m2, tại Khu tái định cư Tân Trà, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phùng Văn Thanh và bà Đặng Thị Năm
1149 7366/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 07, phân khu N, diện tích 160.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Hữu Bắc và bà Nguyễn Thu Hào
1150 1106/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 33, phân khu B2.3, diện tích 126.50 m2, thuộc Khu dân cư Khu vực Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Trung Thành và bà Lê Thị Thanh Mai
1151 1489/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 196, phân khu B1.14, diện tích 162.00 m2, thuộc Khu dân cư mới phường Bắc Mỹ An (phía Bắc đường Phan Tứ), phường Mỹ An cho ông Trần Ngọc Lai (là người đại diện cho các đồng thừa kế theo pháp luật)
1152 4106/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05-B2.2, diện tích 128.75m2, tại Khu Xí nghiệp Đá ốp lát & Nhà máy xe đạp, phường Khuê Mỹ cho ông Lê Văn Hoàng và bà Nguyễn Thị Lai
1153 5607/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 25-B2.3*, diện tích 133.40 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Sang và bà Dương Thị Hòa
1154 1297/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03-B2.13, diện tích 133,80 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho bà Phan Thị Chơn
1155 3045/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 47 phân khu B2.22, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho bà Nguyễn Thị Diện
1156 4088/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 172, phân khu B2.4, diện tích 160.00 m2, tại Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phạm Vĩnh Phú
1157 7367/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08, phân khu N, diện tích 160.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Hoàng Mạnh Hùng và bà Nguyễn Minh Thu
1158 1490/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 27, phân khu B2.3, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư phía Bắc đường Vành đai phía Nam (giai đoạn 3A), phường Hòa Quý cho bà Nguyễn Thị Lạc và ông Võ Biên (đã chết)
1159 4107/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 39-B2.3, diện tích 100m2, tại Khu TĐC Bá Tùng (giai đoạn 1) Khu vực điều chỉnh A2-3,A2-4, phường Hòa Quý cho bà Lê Thị Thê
1160 5608/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 23-B2.42, diện tích 165.00 m2, tại Khu TĐC Tân Trà, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Đưa và bà Huỳnh Thị Nhanh
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 9 3 6 1 5 6
Hôm nay: 1.535
Hôm qua: 10.387
Tuần này: 29.124
Tháng này: 29.124
Tổng cộng: 18.936.156

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính