Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1281 1608/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 117-B2.3, diện tích 125.00 m2, tại Khu tái định cư cho các hộ giải tỏa thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên tại Hòa Quý (Khu tái định cư Hòa Quý), thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Bé và bà Phạm Thị Hồng
1282 3086/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08 phân khu B2.16, diện tích 100.00 m2 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Huỳnh Tấn Dũng và bà Nguyễn Thị Lê
1283 4101/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 42, phân khu B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng - giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Văn Kiên và bà Trần Thị Xa
1284 365/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05, Phân khu B2.25, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), phường Hòa Quý, cho ông Nguyễn Văn Phước và bà Thái Thị Thu Xuân
1285 1564/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18, phân khu B2.8*, diện tích 87.50 m2, thuộc Khu số 10 Khu tái định cư thuộc Dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Khu tái định cư phía Tây Nam làng nghề đá mỹ nghệ), phường Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Bạn và ông Nguyễn Vinh (đã chết)
1286 5447/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18-B2.17, diện tích 100.00 m2, tại KĐT Phú Mỹ An, thuộc Phường Hòa Hải cho bà Nguyễn Thị Diệp
1287 5698/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 53-B3.10, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng giai đoạn2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Văn Hiệp
1288 1312/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 36-B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho hộ bà Hồ Thị Có
1289 1609/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 118-B2.4, diện tích 90.00 m2, tại Khu số 12 Phục vụ Dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Khu Đông Trà giai đoạn 3), thuộc phường Hòa Hải cho ông Trần Văn Hoàng
1290 3087/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 06 phân khu B2.8*, diện tích 87.50 m2 m2, tại Khu tái định cư thuộc Dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Khu tái định cư phía Tây Nam Làng đá mỹ nghệ), thuộc phường Hòa Hải cho hộ bà Nguyễn Thị Tịch
1291 4102/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 41, phân khu B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng - giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Văn Kiên và bà Trần Thị Xa
1292 366/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11, Phân khu N1.1, diện tích 110.00 m2, thuộc Khu phố chợ Hòa Hải mở rộng, phường Hòa Hải, cho ông Nguyễn Văn Hởi và bà Mai Thị Lợi
1293 1565/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 47, phân khu B2.18, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Hòa Hải cho ông Hồ Văn Đức và bà Nguyễn Thị Ánh
1294 5448/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08-B2.43, diện tích 112.50 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc Phường Hòa Hải cho ông Trần Minh Chín và bà Trương Thị Bốn
1295 5699/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03-B3.5, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Văn Hiệp
1296 1313/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 45-B2.22, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho hộ bà Hồ Thị Có
1297 1610/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 49-B2.7*, diện tích 89.00 m2, tại Khu số 10 Phục vụ Dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Khu Tây Nam làng nghề), thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Chí Hướng và bà Nguyễn Thị Chè
1298 3088/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định giao lô đất số 07 phân khu B2.8*, diện tích 87.50 m2, tại Khu tái định cư thuộc Dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Khu tái định cư phía Tây Nam Làng đá mỹ nghệ), thuộc phường Hòa Hải cho hộ bà Nguyễn Thị Tịch
1299 2001/UBND-PNV UBND thành phố Đà Nẵng Văn thư - Lưu trữ Công văn số 2001/UBND-PNV ngày 22 tháng 12 năm 2015 của UBND quận Ngũ Hành Sơn về việc lập hồ sơ khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2005 - 2015.
1300 367/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 07, Phân khu B2.47, diện tích 99.00 m2, thuộc Khu tái định cư Đông Hải, phường Hòa Hải, cho ông Võ Đăng Lập và bà Nguyễn Thị Hân
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 9 2 3 8 2 0 1
Hôm nay: 2.947
Hôm qua: 5.438
Tuần này: 19.409
Tháng này: 173.285
Tổng cộng: 29.238.201

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính