Tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 23/05/2023

Về việc tiếp nhận giáo viên tiểu học ngoài thành phố Đà Nẵng về giảng dạy văn hóa tại các trường tiểu học công lập thuộc UBND quận Ngũ Hành Sơn năm h... 11/05/2023

Về việc gia hạn thời gian sử dụng đất đối với ông Trần Thanh Quang tại thửa đất số 03, tờ bản đồ số 132, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn 04/05/2023

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và thi tuyển; nội dung chương trình kiến thức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguy... 27/04/2023

V/v Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Ngũ Hành Sơn 21/04/2023

Quyết định của UBND quận Ngũ Hành Sơn về Ban hành Nội quy Khu vực bảo vệ, Khu vực cấm tập trung đông người Tại Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn 14/04/2023

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn vừa ban hành Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 về Ban hành Nội quy Khu vực bảo vệ, Khu vực cấm tập trung đông người Tại Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn

Về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 13/04/2023

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Ngũ Hành Sơn - Quận môi trường” giai đoạn 2021-2030 13/04/2023

V/v Danh sách ứng viên đạt yêu cầu thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh thuộc UBND quận Ngũ Hành Sơn 11/04/2023

Về việc tổ chức điều tra thống kê doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/04/2023

THÔNG BÁO THÔNG BÁO