LỊCH CƠ QUAN TUẦN 1 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00 - Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương năm 2021 A.Hòa A.Týlx HT số 1, tầng 2 TTHC TP
14h00 - Kiểm điểm lãnh đạo UBND quận CT, các PCT CVP Phòng họp 1
14h00 - Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương năm 2021 A.Việt A.Vinhlx HT số 1, tầng 2 TTHC TP

08h00 - Dự Hội nghị Đảng ủy Cơ quan Quân sự quận A.Hòa A.Týlx CQ Quân sự
08h00 - Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương năm 2021 A.Niên A.Hùnglx HT số 1, tầng 2 TTHC TP
09h00 - Họp nghe báo cáo để xử lý khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục đầu tư của một số doanh nghiệp, nhà đầu tư A.Việt A.Vinhlx PH số 1, tầng 3
14h00 - Họp xử lý vướng mắc liên quan nộp tiền sử dụng đất A.Hòa X.Thảo Phòng họp 1
14h00 - Dự Hội nghị tổng kết Trung tâm Y tế quận A.Niên A.Hùnglx Trung tâm Y tế
14h00 - Họp xử lý xây dựng trái phép A.Việt A.Đình Phòng họp 2
14h00 - Hội nghị CBCC Văn phòng CBCC Phòng họp 3

08h00 - Tiếp xúc cử tri HĐND P.Hòa Quý A.Hòa C.Nga A.Týlx P.Hòa Quý
08h00 - Dự Đại hội Hội từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố A.Niên A.Hùnglx TTHC TP
08h00 - Tiếp xúc cử tri HĐND P.Hòa Hải A.Việt A.Đình A.Vinhlx P.Hòa Hải
- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
14h00 - Tiếp xúc cử tri HĐND P.Khuê Mỹ A.Niên A.Thủy A.Hùnglx P.Khuê Mỹ
14h00 - Dự nghe dự thảo báo cáo chương trình Hội nghị tổng kết Thông báo số 331 và họp quy hoạch kiến trúc A.Việt A.Vinhlx PHGB, tầng 3
14h00 - Tiếp xúc cử tri HĐND P.Mỹ An A.Đình P.Mỹ An
17h00 - Dự khóa sổ tại Kho bạc quận CT, các PCT CVP Kho bạc
13h45 - Dự Hội nghị trực tuyển sơ kết 01 năm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia tại TPĐN A.Thủy PH số 2, tầng 2
14h00 - Dự buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Thành ủy (lịch TP) Theo Ch/trình

08h00 - Dự Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2020 và triển khai Chương trình công tác năm 2021 A.Hòa A.Týlx Công an quận
08h00 - Tổng kết công tác Ban An toàn giao thông quận A.Việt A.Thủy HT Quận ủy
08h00 - Họp Cụm thi đua khối chính quyền C.Nga Phòng họp 2
- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
14h00 - Tiếp dân dự án H1.3 A.Việt A.Đình X.Thảo Phòng họp 1
16h00 - Thăm các đơn vị khóa sổ ngân sách A.Hòa C.Thúy Các đơn vị
17h00 - Dự khóa sổ ngân sách quận CT, các PCT CPVP Phòng họp 2

- Nghỉ Tết Dương lịch 2021


Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 8 7 8 8 9 0
Hôm nay: 6.940
Hôm qua: 7.112
Tuần này: 20.338
Tháng này: 36.326
Tổng cộng: 35.878.890

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính