LỊCH CƠ QUAN TUẦN 20 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

06h30 - Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 A.Hòa C.Thúy A.Týlx Các phường
8h30 - Dự nghe báo cáo chính sách hỗ trợ cho người cách ly do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 A.Niên A.Hùnglx PH số 1, tầng 3 TTHC TP
14h00 - Kiểm tra công tác phòng chống dịch và công tác chuẩn bị bầu cử A.Hòa A.Týlx Các phường
16h00 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Họp xử lý trật tự đô thị A.Hòa A.Việt C.Thúy Phòng họp 3
06h30 - Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 A.Niên C.Nga A.Hùnglx Các phường
08h00 - Dự họp giao ban thành phố (trực tuyến) A.Niên A.Đình Phòng họp 1
14h30 - Dự nghe Sở Xây dựng và các ngành báo cáo nội dung liên quan đến thiết kế đô thị ven biển A.Việt A.Vinhlx PHGB, tầng 3 TTHC TP
16h30 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử Đại biểu HĐND TP P.Hòa Quý A.Hòa A.Týlx P.Hòa Quý
08h00 - Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử Đại biểu HĐND TP P.Hòa Hải A.Niên A.Hùnglx P.Hòa Hải
06h30 - Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 A.Việt A.Đình A.Vinhlx Các phường
08h00 - Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử Đại biểu HĐND TP P.Mỹ An A.Việt A.Vinhlx P.Mỹ An
8h00 - Dự họp Tổ công tác đầu tư công (Tổ 509) (lịch TP) PH số 1, tầng 3 TTHC TP
14h00 - Dự thẩm tra báo cáo Nghị quyết HĐND quận A.Hòa C.Thúy PH HĐND quận
14h00 - Đối thoại cưỡng chế Tây Nam làng nghề A.Việt X.Thảo Hội trường
14h00 - Dự đối thoại với công dân A.Niên A.Đình A.Hùnglx P.TCD, tầng 1 TTHC TP
16h00 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) (lịch TP) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

06h30 - Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 A.Hòa C.Thúy A.Týlx Các phường
09h00 - Hội ý Quận ủy A.Hòa C.Thúy PH Quận ủy
08h00 - Đối thoại cưỡng chế Tây Nam làng nghề A.Việt X.Thảo Hội trường
08h00 - Dự Hội nghị về công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử (lịch TP) VPTU
14h00 - Tiếp dân định kỳ A.Hòa A.Đình Phòng họp 1
14h00 - Đối thoại cưỡng chế Đông Hải A.Việt X.Thảo Hội trường
16h30 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) (lịch TP) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1
14h00 - Dự nghe báo cáo tình hình thực hiện thủ tục đầu tư một số dự án trọng điểm (lịch TP) PH số 1, tầng 3 TTHC TP
14h30 - Dự nghe báo cáo các đồ án quy hoạch kiến trúc (lịch TP) PHGB, tầng 3 TTHC TP

08h00 - Đối thoại cưỡng chế đường Trần Hưng Đạo A.Hòa A.Đình X.Thảo Hội trường
06h30 - Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 A.Niên C.Nga A.Hùnglx Các phường
08h00 - Họp xét hồ sơ pháp lý Trần Thị Mỹ Phương, FPT A.Việt X.Thảo Phòng họp 2
8h00 - Dự họp giao ban (lịch TP) PHGB, tầng 3 TTHC TP
14h00 - Tiếp dân Đồng Nò A.Hòa P.Anh Hội trường
14h00 - Đối thoại cưỡng chế hộ ông Đố A.Việt A.Đình X.Thảo Phòng họp 1
14h00 - Dự nghe các đơn vị báo cáo các vụ án hành chính (lịch TP) PHGB, tầng 3
16h30 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) (lịch TP) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

06h30 - Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 A.Việt A.Đình A.Vinhlx Các phường

Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 3 5 4 6 1 4
Hôm nay: 2.850
Hôm qua: 22.961
Tuần này: 52.636
Tháng này: 219.917
Tổng cộng: 35.354.614

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính