LỊCH CƠ QUAN TUẦN 22 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

- Làm việc tại cơ quan CT, các PCT Phòng làm việc
10h30 - Họp Tổ bầu cử số 2 A.Hòa A.Týlx Thành phố
14h00 - Đi thăm các cơ sở tôn giáo A.Hòa A.Việt A.Týlx A.Vinhlx Theo TB
14h00 - Họp các ngành thống nhất nội dung kết luận Đoàn thanh tra A.Niên P.Anh Phòng họp 1
16h30 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (lịch TP) (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
08h00 - Họp rà soát đường Lưu Quang Vũ và hộ ông Trần Văn Khỏe – Khuê Mỹ A.Niên P.Anh Phòng họp 3
08h00 - Họp xử lý vướng mắc giá đất TĐC A.Việt X.Thảo Phòng họp 1
14h00 - Tiếp dân Đồng Nò A.Hòa A.Đình Hội trường
14h00 - Dự họp giao ban TP (trực tuyến) A.Việt Phòng họp 1

08h00 - Đối thoại Trần Hưng Đạo A.Hòa P.Anh Hội trường
08h00 - Dự họp UBND thành phố thường kỳ (trực tuyến) A.Niên A.Đình Phòng họp 1
08h00 - 09h00 - Đối thoại hộ ông Đố A.Việt X.Thảo Phòng họp 3
09h00 - Họp xử lý vướng mắc thu hồi cát A.Việt X.Thảo Phòng họp 3
14h00 - Đối thoại hộ bà Chi ông Cơ (Mai Đăng Chơn) và hộ ông Công (Nguyễn Đình Chiểu) A.Hòa A.Đình Phòng họp 1
14h00 - Họp triển khai giải quyết trường hợp nuôi cá lồng bè A.Niên P.Anh Phòng họp 3
14h30 - Dự họp liên quan đến việc làm nhà trên đất nông nghiệp (lịch TP) PHGB, tầng 3 TTHC TP
16h00 - Dự nghe báo cáo tình hình thực hiện phân cấp, quản lý, sử dụng tài sản công (lịch TP) PH số 1, tầng 3 TTHC TP
17h00 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (lịch TP) (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Dự nghe báo cáo công tác thu chi ngân sách 4 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch thu những tháng tiếp theo A.Hòa A.Týlx VP Thành ủy
08h00 - Đối thoại FPT (05 hộ) A.Việt A.Đình Hội trường
08h30 - Dự họp nghe báo cáo một số đồ án quy hoạch kiến trúc (lịch TP) PHGB, tầng 3 TTHC TP
14h00 - Công bố quyết định nhân sự A.Hòa C.Thúy Phòng họp 1
15h30 - Họp Sở KHĐT về đầu tư trung hạn A.Hòa A.Týlx Sở KHĐT
14h00 - Họp giải quyết vướng mắc ngập úng Bình Kỳ A.Niên P.Anh Phòng họp 3
14h00 - Đối thoại FPT A.Việt A.Đình Hội trường
16h30 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (lịch TP) (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Tiếp dân định kỳ A.Hòa A.Đình Phòng họp 1
08h00 - Đối thoại Tây FPT (05 hộ) A.Việt X.Thảo Hội trường
14h30 - Hội ý Quận ủy A.Hòa C.Thúy PH Quận ủy
14h00 - Tiếp dân dự án đường 11m và Vinafor A.Niên P.Anh Phòng họp 3
14h00 - Đối thoại Tây FPT A.Việt X.Thảo Hội trường

08h00 - Dự họp Hội đồng Thẩm định giá đất (lịch TP) A.Việt A.Vinhlx PH số 1, tầng 3 TTHC TP

Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 3 5 3 6 4 6
Hôm nay: 1.882
Hôm qua: 22.961
Tuần này: 51.668
Tháng này: 218.949
Tổng cộng: 35.353.646

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính