LỊCH CƠ QUAN TUẦN 32 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
10h00 - Dự họp nghe báo cáo phương án chống dịch tại Chợ đầu mối Hòa Cường và chính sách hỗ trợ tiểu thương tại các chợ (trực tuyến) A.Niên Phòng họp 1
- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
14h30 - Dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch 111 của UBND thành phố về Quy hoạch chung (trực tuyến) A.Việt Phòng họp 1
16h30 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
15h15 - Dự Giao ban UBND TP (trực tuyến) A.Hòa Phòng họp 1
14h00 - Dự họp trực tuyến về phương án cách ly F1 tại nhà A.Niên A.Vinh C.Nga Phòng họp 3
16h30 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
16h30 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Dự Hội nghị Thành ủy thực hiện quy trình công tác cán bộ (lịch TP) A.Hòa A.Týlx VPTU
- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
16h30 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
08h00 - Họp xử lý cấp phép xây dựng Trần Văn Thầu (dự án Lưu Quang Vũ) A.Niên A.Đình P.Anh Phòng họp 1
16h30 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 2 3 5 4 9 9
Hôm nay: 4.192
Hôm qua: 22.381
Tuần này: 35.057
Tháng này: 100.802
Tổng cộng: 35.235.499

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính