LỊCH CƠ QUAN TUẦN 33 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00 - Giao ban trực tuyến CT, PCT UBND thành phố A.Hòa Phòng họp 1
15h00 - Dự họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 (trực tuyến) A.Hòa A.Niên A.Vinh C.Nga P.Anh Phòng họp 1
16h30 - Dự họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
08h00 - Kiểm tra công tác phòng chống dịch A.Niên A.Thiện P.Mỹ An
09h00 - Họp Quy hoạch TP ĐN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trực tuyến) A.Việt A.Vinh Phòng họp 1
14h15 - Họp phiên thường kỳ TTTU A.Hòa A.Týlx 72 Bạch Đằng
14h00 - Họp chuẩn bị tiêm chủng A.Niên C.Nga P.Anh Hội trường
14h00 - Họp Quy hoạch TP ĐN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trực tuyến) A.Việt A.Vinh Phòng họp 3
16h30 - Dự họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

07h30 - Họp triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 CT, các PCT A.Vinh C.Nga Phòng họp 2
08h00 - Dự họp trực tuyến với Chính phủ về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 (cả ngày) A.Niên Phòng họp 1
08h30 - Họp các đồ án quy hoạch (trực tuyến) A.Việt Phòng làm việc
09h00 - Họp Quy hoạch TP ĐN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trực tuyến) A.Việt A.Vinh Phòng họp 3
14h30 - Hội ý TTQU A.Hòa A.Vinh PH Quận ủy
16h30 - Dự họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Họp HĐND thành phố (trực tuyến) (cả ngày) A.Hòa Phòng họp 1
08h00 - Họp rà soát vướng mắc các dự án ven biển A.Việt A.Đình X.Thảo Phòng họp 3
14h00 - Họp HĐND thành phố (trực tuyến) A.Hòa Phòng họp 1
14h00 - Họp xử lý cấp phép xây dựng Huỳnh Văn Thầu (dự án Lưu Quang Vũ) A.Niên P.Anh Phòng họp 3
14h00 - Họp rà soát các hộ mặt tiền Trần Đại Nghĩa thuộc DA Khu đô thị công nghệ FPT, khu TĐC tiếp giáp phía Tây khu đô thị FPT A.Việt A.Đình X.Thảo Phòng họp 2
16h30 - Dự họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 3

08h00 - Họp HĐND thành phố (trực tuyến) (cả ngày) A.Hòa Phòng họp 1
08h00 - Họp rà soát Huỳnh Bá Chánh và Tây Nam làng nghề A.Việt A.Đình X.Thảo Phòng họp 3
14h00 - Họp HĐND thành phố (trực tuyến) A.Hòa Phòng họp 1
16h30 - Dự họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 3


Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 2 3 5 1 4 2
Hôm nay: 3.835
Hôm qua: 22.381
Tuần này: 34.700
Tháng này: 100.445
Tổng cộng: 35.235.142

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính