LỊCH CƠ QUAN TUẦN 35 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
16h00 - Dự họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

8h00 - Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 CT, các PCT A.Týlx Hiện trường
08h30 - Họp trực tuyến về công tác cung ứng hàng hóa thiết yếu A.Niên A.Vinh Phòng họp 1
14h00 - Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 CT, các PCT A.Týlx Hiện trường
16h00 - Dự họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
14h00 - Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 CT, các PCT A.Týlx Hiện trường
16h00 - Dự họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Dự họp giao ban thành phố (trực tuyến) A.Hòa Phòng họp 1
- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc

- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
08h00 - Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 A.Niên A.Niên Phòng họp 1
16h30 - Dự họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 1 5 7 1 3 4 1
Hôm nay: 4.271
Hôm qua: 24.171
Tuần này: 84.569
Tháng này: 28.442
Tổng cộng: 31.571.341

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính