LỊCH CƠ QUAN TUẦN 44 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Hội ý TT Quận ủy C. Thi C. Thúy PH Quận ủy
9h30 Hội ý Lãnh đạo UBND quận CT, các PCT CPVP Phòng họp 1
14h00 Làm việc tại cơ quan C. Thi Phòng làm việc
14h30 Dự giao ban TTUB thành phố A. Hòa A. Vinh lx PHGB, tầng 3 TTHC TP
14h00 Họp giải quyết trường hợp ông Công và bà Vốn A. Cự A. Đình Phòng họp 1

8h00 Làm việc với Thanh tra thành phố C. Thi A. Đình Phòng họp 1
8h00 Dự nghe báo cáo phương án quản lý và vận hành nhà vệ sinh công cộng dọc tuyến biển A. Hòa A. Vinh lx PHGB, tầng 3 TTHC TP
8h00 Họp rà soát các nội dung trình HĐND thành phố A. Cự A. Vinh lx PH số 2, tầng 2 TTHC TP
14h00 Làm việc tại cơ quan C. Thi Phòng làm việc
14h00 Họp điều phối dự án cấp quận giải quyết trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi A. Hòa C. Tâm Phòng họp 1
15h00 Kiểm tra thực tế làng nghề, khu H1.3 với lãnh đạo thành phố A. Hòa A. Vinh lx Hiện trường

8h00 Kiểm tra thực tế các dự án (cả ngày) C. Thi A. Tý lx Hiện trường
8h00 Kiểm tra thực tế Đồng Nò A. Hòa A. Đình Hiện trường
8h00 Đối thoại các hộ dân thuộc dự án H1.3 (GĐ2) A. Cự A. Đình Phòng họp 1
14h00 Kiểm tra thực tế Đồng Nò A. Hòa A. Đình Hiện trường
14h00 Dự nghe báo cáo tình hình công tác GPMB trên địa bàn thành phố A. Cự A. Vinh lx PHGB, tầng 3 TTHC TP

8h00 Tiếp dân C. Thi Phòng khách
8h00 Dự lễ phát động tháng hành động bình đẳng giới A. Hòa C. Tâm Hội trường
8h00 Kiểm tra thực tế (cả ngày) A. Cự Hiện trường
14h00 Tiếp dân dự án Trần Hoành, Mỹ Đa Tây C. Thi A. Đình Phòng họp 1

8h00 Làm việc tại cơ quan C. Thi Phòng làm việc
8h00 Tiếp dân hộ bà Xọ khu Đông Trà, ông Ba dự án FPT và 3 hồ sơ đất nông nghiệp A. Cự A. Đình Phòng họp 1
14h00 Họp UBND thành phố nghe báo cáo các nội dung họp HĐND TP cuối năm 2018 C. Thi A. Tý lx HT số 1, tầng 2 TTHC TP
14h00 Đối thoại các hộ dân Mỹ Đa Tây, Trần Hoành A. Cự A. Đình Phòng họp 1

8h00 Họp UBND thành phố nghe báo cáo các nội dung họp HĐND TP cuối năm 2018 A. Hòa A. Vinh lx HT số 1, tầng 2 TTHC TP

Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 0 0 0 3 8 0
Hôm nay: 25.036
Hôm qua: 32.245
Tuần này: 151.099
Tháng này: 1.154.603
Tổng cộng: 28.000.380

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính