Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách, giá dịch vụ đào tạo năm 2020 và 2021 của Trường Tiểu học Lê... 11/08/2022

Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách, giá dịch vụ đào tạo năm 2020 và 2021 của Trường Tiểu học Lê... 11/08/2022

Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo năm 2020 và 2021 của... 30/05/2022

Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo năm 2020 và 2021 củ... 30/05/2022

Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và 2020 của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể ... 17/11/2021

Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo năm 2019 và 2020 của ... 30/07/2021

Xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, ngăn chặn hiệu quả hành vi 'tham nhũng vặt' 17/04/2021

Kế hoạch thanh tra năm 2021 26/01/2021

Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước năm 2018 và 2019 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, ... 26/01/2021

Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tài chính, ngân sách, giá dịch vụ đào tạo năm 2018 và 2019 của Trường Mầm non Vàng An... 24/12/2020

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 7 1 1 2 8 0 8
Hôm nay: 4.561
Hôm qua: 13.642
Tuần này: 18.203
Tháng này: 66.902
Tổng cộng: 37.112.808

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính