Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Thủ tục Đăng ký đổi tên hội

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung.

- Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, trình lãnh đạo phòng và UBND cấp huyện ký quyết định (kèm theo 01 bộ hồ sơ)

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho tổ chức
Cách thực hiện Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện 
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tờ trình đề nghị thay đổi tên hội;

- Nghị quyết đại hội về việc đổi tên hội;

- Dự thảo Điều lệ Hội sau khi đổi tên.

- Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội thì gửi kèm theo biên bản bầu ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo), đối với người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, nếu nhân sự thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

- Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định tổ chức hoạt động và quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Quản lý Hội

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 7 9 5 8 1 1 8
Hôm nay: 15.019
Hôm qua: 31.830
Tuần này: 108.837
Tháng này: 1.112.341
Tổng cộng: 27.958.118

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính