Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ); chuyển Phòng Lao động Thương binh Xã hội

- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng, trình UBND cấp huyện ký Quyết định giải quyết;  

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho công chức cấp xã.
Cách thực hiện Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội. Đối với người cao tuổi và người khuyết tật nộp thêm tờ khai thông tin người cao tuổi/ khuyết tật (theo mẫu);

+ Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường.

+Bản sao giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em.

+Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV.

+Bản sao giấy khai sinh của con của người đơn thân đối với trường hợp người đơn thân nghèo đang nuôi con.

+Sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đối với Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt UBND phường, xã

- Số lượng hồ sơ:01 bộ

Thời hạn giải quyết

+ Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày

+ Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày

Sau khi có quyết định giải quyết, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho UBND phường, xã trong thời gian không quá 01 ngày.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc văn bản trả lời.
Lệ phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội.

- Tờ khai thông tin người cao tuổi.

- Tờ khai thông tin người khuyết tật.

Tải mẫu đơn tại liên kết này

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

- Thông tư số 26/2012/TT-BLDTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

- Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội

- Hướng dẫn số 07/HD-SLDTBXH ngày 12/8/2010 của Sở Lao động – TB&XH

Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 0 9 6 6 6 6
Hôm nay: 28.842
Hôm qua: 41.832
Tuần này: 28.842
Tháng này: 28.842
Tổng cộng: 28.096.666

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính