Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
211 Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội bất thường của hội ở phường, xã
212 Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội nhiệm kỳ của hội ở phường, xã
213 Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập Hội
214 Thủ tục Đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất hộivà phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)
215 Thủ tục Đăng ký chấp thuận giải thể hội
216 Thủ tục Đăng ký đổi tên hộivà phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)
217 Thủ tục Đăng ký phê duyệt điều lệ hội
218 Thủ tục Đăng ký thành lập hội
219 Thủ tục Giải quyết thủ tục tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác
220 Thủ tục Giải quyết thủ tục chuyển trường đi ra ngoài thành phố Đà Nẵng
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 1 5 6 5 2 2 5
Hôm nay: 22.326
Hôm qua: 26.859
Tuần này: 78.453
Tháng này: 22.326
Tổng cộng: 31.565.225

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính